Vaktmaður hjá Selfossveitum

side photo

Selfossveitur óska eftir starfsmanni á sviði hita- og vatnsveitu. Starfið hefur starfsheitið Vaktmaður og heyrir undir verkstjóra vatns- og hitaveitu.

Selfossveitur reka hita- og vatnsveitu Sveitarfélagsins Árborgar og er fyrirtækið til húsa að Austurvegi 67.

Ábyrgðar og starfssvið:

 • Öll almenn störf vegna nýframkvæmda, viðhalds, reksturs og þjónustu
  • Vatns- og orkuöflun
  • Rekstur dælu- og stjórnstöðvar
  • Dreifing
  • Þjónusta

Starfsmaður vinnur bakvaktir utan venjulegs dagvinnutíma og sinnir vaktþjónustu/bilanaþjónustu:

 • Móttaka bilanatilkynninga frá vaktkerfi og notendum, úrvinnsla þeirra og skráning
 • Eftirlit með rekstri veitukerfanna

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Iðnmenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla og þekking á veitustarfsemi er kostur
 • Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
 • Íslensku- og ensku kunnátta æskileg
 • Tölvukunnátta æskileg

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Þór Haraldsson í síma 480 1500 eða netfang sigurdur@arborg.is. Umsóknarfrestur er til 24. september 2021.

Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Sótt er um starfið hér á ráðningarvef sveitarfélagsins.