Leikskólakennarar hjá leikskólanum Álfheimum

side photo

Leikskólinn Álfheimar á Selfossi auglýsir eftir leikskólakennurum í 100% starfshlutfall.

Menntun og færnikröfur

 • Leikskólakennararéttindi
 • Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
 • Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
 • Góð færni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Meginverkefni

 • Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra
 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna
 • Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við deildarstjóra
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans

Nánari upplýsingar

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Hægt er að kynna sér starf leikskólans á vefsvæði hans: alfheimar.arborg.is

Umsóknarfrestur er til 19. september 2021.

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Þórhallsdóttir, leikskólastjóri, sími 480-3242, johannath@arborg.is.

Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið. Eingöngu er hægt að sækja um starfið hér á ráðningarvef sveitarfélagsins.